16% over de grens?

De pomphouders in de grensstreek hebben het moeilijk. Het blijkt dat automobilisten massaal in Duitsland tanken.
Nu heeft op 25 mei Ingrid Arndt-Brauer, een Duitse parlementariër het voorstel gedaan om het BTW tarief in Duitsland te vereenvoudigen. Niet 19% en 7%, maar alles 16%. Mevrouw Ingrid Arndt-Brauer is niet de minste, zij is “die Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages”, zeg maar de voorzitter van  de Duitse vaste commissie voor Financiën. En zij krijgt inmiddels al bijval van de Duitse Bond van Belastingbetalers.

Reden is onder meer dat het BTW systeem veel te complex is geworden. Het valt niet uit te leggen dat Mineralwater met 19% belast wordt en bier maar met 7%. Bij een tarief van 16% blijven de inkomsten voor de overheid redelijk neutraal.

Als dit wordt ingevoerd zijn de prijsverschillen tussen Nederland en Duitsland dus  (als de prijs voor het overige gelijk zou zijn)  21-16=5% . Daarmee zullen niet alleen de pomphouders aan de grens, maar de gehele detailhandel aan de grens een gevoelige klap krijgen.