Detacheringsrichtlijn gaat veranderen

Het duurt nog even, maar de hoofdlijnen liggen nu vast. Het Europees parlement heeft op 29 mei aangegeven dat men het over de tekst van de nieuwe Richtlijn met de Europese Commissie eens geworden  is. Er wordt al sinds 2016 over gepraat. Als de Richtlijn wordt vastgesteld hebben de lidstaten nog 2 jaar om hun eigen wetgeving aan te passen. Is het belangrijk? Best wel. Heel in het kort:

  • Alle regels van de gaststaat voor de beloning – wettelijk of in een CAO – gelden ook voor gedetacheerde werknemers.
  • De werkgever moet de reis en verblijfskosten betalen (en mag deze niet aan de werknemer in rekening brengen).
  • De maximale detacheringsduur wordt 12 maanden en kan met 6 maanden verlengd worden. Daarna geldt de arbeitswetgeving van het gastland zonder beperkingen.
  • Uitzendburo’s moeten hun gedetacheerde werknemers dezelfde condities garanderen , die ook voor uitzendkrachten in het werkland gelden.
  • De samenwerking ter bestrijding van fraude wordt versterkt.