Duitse tol voor personenauto’s in strijd met Europees Recht

Als bewoner van de grensstreek heb ik vandaag een goede dag. Ik kan al elke dag in Duitsland tanken, wat af en toe zo’n 30 cent per liter scheelt. Nu hoef ik voorlopig ook niet bang te zijn dat ik een Jahresvignet moet aanschaffen. Het Europese Hof heeft de voorgestelde Duits tolheffing in strijd met het Europees Recht geacht. Een persbericht verscheen vandaag op 18 juni.

Het Hof zegt “Deze heffing is discriminerend aangezien de economische last ervan in de praktijk enkel rust op de houders en bestuurders van in andere lidstaten geregistreerde voertuigen”.

Het was immers de bedoeling dat de Duitsers de tol “in de praktijk” weer terugkregen door een verlaging van de autobelastingen.

Ik heb hier vaker over geschreven. Het vorige artikel ging over de andersluidende conclusie van de Advocaat Generaal. Toen grote vreugde in Duitsland (het was een afspraak uit het regeringsakkoord). Deze conclusie was voor mij althans onbegrijpelijk, gelukkig denkt het Hof daar nu net zo over.

Conclusie: Gelukkig niet nog een vignet. Naast allerlei milieustickers, een vignet voor Oostenrijk en Zwitserland zou de voorruit ook te vol worden. Uiteraard kan er al een boel electronisch. Saillant detail vind ik nog dat het Oosterrijk was die de procedure heeft aangespannen – wel met steun van Nederland – . Bij mijn laatste rit naar en door Oostenrijk had ik niet alleen een vignet nodig, maar moest ik  ook nog een bij aantal toltrajecten afrekenen…