Belastingrente in Duitsland naar 1,8 procent per jaar

In Nederland hebben we belastingrente van 8% voor de vennootschapsbelasting. Voor de overige belastingen is dat 4%.In Coronatijd zijn deze rentepercentages “gematigd”. Voor de vennootschapsbelasting naar 4% en voor de overige belastingen naar 0,01%. Inmiddels zijn de percentages weer terug naar “normaal”.
De vraag is echter wat “normaal” is. In Duitsland was de rente 6% per jaar. Dat was de hoogste Duitse belastingrechter echter te hoog en deze gaf aan dat de wetgever daar vanaf 2019 iets aan moest doen.
Dat heeft men nu gedaan. Er is een wetsontwerp ingebracht wat voorstelt de rente vanaf 2019 op 0,15% per maand vast te stellen, wat dus 1,8% per jaar is.
Per januari 2026 zal dit percentage geëvalueerd worden.

Tja…en dan gaat nu de rente op de markten weer omhoog..