Eric van Nugteren

Geboortejaar/Geburtsjahr: 1960
Nationaliteit/Nationalität: Nederlandse/Niederlandische

 Opleiding en ervaring / Ausbildung und Berufserfahrung

– 1983 Doctoraal Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Groningen / Abschluss Master  Steuerrecht Universität Groningen
– 1983-1990 Inspecteur Belastingdienst / Finanzinspektor Steuerbehörde
– 1990-1998 Senior manager Deloitte
– 1998-2006 Partner Bakx Rombouts notaris en belastingadviseurs/Notar und Steuerberater
– 2006- April 2018  Senior Manager Mazars
– April 2018 – heden/heute Directeur/ Geschäftsführer Van Nugteren B.V. (Belastingadvies /Steuerberatung)

Algemene cliëntenervaring/Allgemeine Erfahrung

– Zeer ruime werkervaring in algemene, nationale en grensoverschrijdende fiscale advisering van cliënten waarbij de leiding in handen is van de aandeelhouder (directeur-grootaandeelhouder).
Sehr umfassende Erfahrung in allgemeine, nationale und grenzüberschreitende Beratung von Kunden, wobei der Anteilheber auch die Geschäftsführung ausübt.
– Ruime werkervaring in de algemene nationale grensoverschrijdende fiscale advisering van cliënten waarbij de leiding niet in handen is van de aandeelhouder
Umfassende Erfahrung in der allgemeine nationale und grenzüberschreitende Beratung von Kunden wobei die Gesellschafter nicht die Geschäftsführung ausüben.

Specifieke cliëntenervaring/Specifische Erfahrung

– Ervaring met de begeleiding van relaties die activiteiten willen opzetten in Duitsland
Erfahrung mit Beratung von Kunden bei Unternehmensgründung in Deutschland
– Ervaring met de begeleiding van en advisering aan Duitse bedrijven die activiteiten in Nederland ontplooien (o.a. Duitstalig)
Erfahrung mit Begleitung und Beratung an deutsche Unternehmen bei der Unternehmensgründung in den Niederlanden.
– Ervaring met fiscale advisering van innovatieve bedrijven.
Erfahrung mit der steuerlichen Beratung innovativer Unternehmen.
– Advisering op het gebied van ontslagvergoedingen en overige fiscale aspecten van reorganisa-ties (zowel aan werknemers als ook aan bedrijven)
Beratung bei Abfindungszahlungen und weitere steuerliche Aspekte von Umstrukturierungen (sowohl Beratung an Arbeitnehmern, wie auch an Unternehmen);
– Ervaring met fiscale bezwaar- en beroepsprocedures
Erfahrung mit Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

Nevenfuncties/Weitere Functionen

– Counsel at  Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. voor NL-DE zaken
– Bestuurslid Ondernemersvereniging Business & Science Park
Berater  Unternehmensverein Business & Science Park

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *